Değerlendirme ve Seçim Süreci

Değerlendirme ve Seçim Süreci


Türkiye Bursları içi yapılan başvurular; adayın akademik başarısına, müfredat dışı faaliyetlerine ve diğer mesleki yeterliliklerine bağlı olarak değerlendirilir. Başvuruların değerlendirme sürecinde, adaylar başvurdukları programın kriterlerine uygunlukları ve bununla beraber, akademik ve sosyal başarılarıyla değerlendirilir.

 

  1. ÖN DEĞERLENDİRME:
Tüm başvurular; asgari akademik not, yaş sınırı, gerekli belgeler gibi temel kriterler üzerinden incelenir.
 
  1. SON ELEME:
Uygun görülen adayların başvuruları; akademik durum, önceki yeterlilikler, akademik ilgi alanları, kariyer hedefleri, tercihlerinin tutarlığı, niyet mektubunun içeriği/anlaşılırlığı ve sosyal faaliyetlere katılım gibi bir dizi kriterler üzerinden Uzman Komitesi tarafından dikkatlice incelenir. Bu aşamadan sonra, mülakat süreci için kalifiye adayların son listesi oluşturulur.
 
  1. MÜLAKAT:
100’den fazla ülkeden seçilerek son listeye alınan adayları; akademisyen ve uzmanlardan oluşan mülakat komiteleri tarafından değerlendirilir.
Genelde 15-30 dakika süren mülakat, aşağıda belirtilen format üzerinden gerçekleştirilir:

a. Karşılama ve giriş
b. Belgelerin kontrolü
c. Adayın başvuru amacının öğrenilmesi
d. Akademik bilgi ve kariyer hedefleri
e. Kapanış ve aday tarafından komiteye soru sorulması


Not: Mülakata davet edilen adayların, mezun olmamışlar ise, tamamlamış oldukları önceki yılların tüm transkript/karne belgelerini ve sertifikalarını mülakata getirmeleri gerekmektedir.​

 
  1. SEÇİM:
Mülakat komiteleri tarafından aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinin mülakat sonuçları, bir seçim komitesi tarafından değerlendirilir ve burs alacak başvuru sahiplerinin listesi oluşturulur. Bu son değerlendirme aşamasında, adayın Türkiye Bursları için genel uygunluğunu değerlendirilmektedir.