Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Türkiye Türkçesi, dünya üzerinde yüz milyona yakın kişi tarafından konuşulan modern bir dildir. Bu yönüyle Türkçe; Çince, Arapça, Hinduca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Fransızca, Portekizce gibi dillerden sonra dünyada en çok konuşulan dillerden biridir.

Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde yükseköğrenime hak kazanan öğrencilerden Türkçe bilmeyenlere 1 yıl boyunca ücretsiz Türkçe hazırlık eğitimi verilmektedir. Türkçe hazırlık eğitimi, yalnızca Türkçe eğitim veren bölüm ve programlar için değil, İngilizce ve diğer yabancı dillerle eğitim verilen bölüm ve programlara yerleşen ve Türkçe bilmeyen bütün öğrenciler için zorunludur. Türkçe hazırlık eğitimi, öğrencilerin üniversite eğitimini görecekleri illerde bulunan Türkçe öğretim merkezlerinde (TÖMER) verilmektedir. 8 ay süren ve Haziran ayında sona eren Türkçe hazırlık eğitimi sonrasında öğrencilerin C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi alması beklenmektedir. Haziran ayında C1 belgesi alan öğrenciler başarılı kabul edilerek kayıt oldukları bölümde üniversite eğitimine devam ederler. Başarısız olan öğrenciler için Eylül ayına kadar ek süre ve sınav hakkı tanınmaktadır.

Eylül ayına kadar başarılı olamayarak Türkçe hazırlık eğitimine devam edecek olan öğrencilerin bursları 1 yıl süreyle dondurulur ve TÖMER ücretleri ödenmez. Öğrenci takip eden 1 yıllık eğitimi neticesinde C1 Türkçe Yeterlik Belgesini almaya hak başarırsa bursu yeniden başlatışır ve kaydedildiği bölümde eğitim hayatına devam eder.

İkinci haklarında da C1 Türkçe Yeterlik Belgesini almayı başaramayan öğrencilerin bursu ve kaydı iptal edilir.

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri

Temel Düzey (A1 ve A2)

Orta Düzey (B1 ve B2)

İleri Düzey (C1 ve C2)