Türkiye'de Eğitim

Türkiye'de Eğitim


Türkiye'de Yükseköğretim Sistemine Bir Bakış

 
Bologna Süreci'nin bir parçası olarak 2001'den beri Türk üniversitelerinde uygulanan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) sayesinde tüm öğrenciler diğer ülkelerdeki eğitimlerine devam edebilmekte ve ECTS'ye başvuran ülkelerin kabul ettiği diplomaları alabilmektedir.
Türkiye'de yükseköğretim; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları, fakülteler, kurum, konservatuarlar ve meslek okulları olan üniversitelerden oluşmaktadır. Toplamda 129 üniversitenin 206'sı devlet üniversitesi, 77'si özel ve vakıf üniversitesidir. Son yıllarda kaydedilen verilere göre, Türkiye'deki örgün eğitim ve uzaktan eğitimdeki toplam üniversite öğrencisi sayısı yaklaşık 7,5 milyondur.
 

Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Herhangi bir lisans programında okumak isteyen adaylar doğrudan üniversiteye başvuruda bulunmalıdır. Her üniversite uluslararası öğrencileri, resmi web sitelerinde yayınlanan, kendi koşullarına göre kabul eder.
 

Lisansüstü Programlara Kabul Koşulları

Türkiye'deki lisansüstü programlar, yüksek lisans, doktora ve tıp programlarında uzmanlık içerir ve başvurular kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir.
 

Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler

Lisansüstü programların başvuru işlemlerinde tamamlanan programların diploma ve ders içerikleri, referans mektubu ve niyet mektubu zorunludur. Türkiye'de mezun olan öğrenciler verilen belgelere ek olarak Yüksek Lisans Giriş Sınavı (ALES) sonucunu vermek zorundadır. İngilizce dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumları uluslararası geçerliliği olan TOEFL, GRE veya GMAT gibi ek sınav sonuçları isteyebilmektedir. Her üniversite ve program farklı kabul kriterlerine sahip olabilir. Bu nedenle, yüksek lisans eğitimi almak isteyenler doğrudan üniversitelerin kurumlarına başvurmak zorundadır.
 

Yüksek Lisans Programları

Öğrencilere tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki tür yüksek lisans derecesi verilmektedir. Tezli yüksek lisans programlarında en az yedi adet ders, bir adet seminer ve bir adet tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları en az on ders ve bir dönem projesi içerir. Master derecesini tamamlamak için gereken süre 2 yıldır.
 

Doktora Programları

Doktora programlarında en az yedi adet ders, yeterlilik sınavı ve doktora tezi bulunmaktadır. Dersleri tamamlama süresi en fazla dört yarıyıl, doktora programını tamamlama süresi ise sekiz yarıyıldır. Doktora programlarına başvurabilmek için, yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Başvuranlar lisans diploması ile hem yüksek lisans hem doktora eğitiminden oluşan ortak doktora programlarına başvurabilirler.
 

Tıp Programlarında Uzmanlaşma

Tıp programlarında uzmanlaşma doktora programlarına eşdeğerdir ve üniversitelerin tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma hastaneleri tarafından yürütülür. Tıp ve diş hekimliği eğitimi almak isteyen öğrenciler DUS veya TUS sınavlarında başarılı olmak zorundadır.
 

Akademik Takvim

Türkiye'deki üniversiteler, güz ve bahar dönemleri olarak bilinen iki dönem bir sistemde çalışmaktadır. Bazı üniversiteler ayrıca yaz okulu programlarına sahiptir.
 

Akademik Sınav Süreci

Üniversitelerdeki akademik performanslar başarıya ve katılımlara göre belirlenir. Üniversiteler, öğrencilerin ara sınavlarını iki ara sınav (vize) ve bir final ya da bir ara sınav (vize) ve bir final gibi farklı sınavlarla test eder. Bazı üniversiteler bütünleme sınavları veya yaz okulları gibi farklı sistemler uygular. Sınavlara ek olarak, çeşitli ödevler ve raporlar not almada etkilidir. Üniversitelerdeki geçme notu genellikle 60/100 (2,00 / 4,00) 'dır (Bu notlar üniversiteler arasında farklılık gösterebilir).
 

Öğretim Dili

Başvuru sahipleri, üniversitelerin eğitim dillerinde yeterlilik sağlamalıdır. Eğitim dili, genellikle Türkçe olmak üzere ayrıca İngilizce, Fransızca ve Almanca da olabilmektedir. Üniversiteye kabul edilen ancak istenilen dilde yeterlilik alamayan öğrencilere bir yıl boyunca dil kursu verilir. Ayrıca uluslararası öğrencilere Türkçe dersleri verilmektedir.
 
 
Türkiye'de eğitim hakkında ve ayrıca Türkiye'deki üniversiteler ve programları hakkında daha fazla bilgi için, Türkiye'nin resmi yükseköğretim kurumu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yönetilen Study in Turkey web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.studyinturkey.gov.tr