Türkiye Bursları

Türkiye Bursları

Tarihçe

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler sayesinde, Türkiye’nin amacı; dünyaya ve anavatanlarına ait problemlere çözümler üretecek nesiller yetiştirmek, fırsat eşitliği ve uluslar üstü bir bakış açısına sahip olmaktır.

Türkiye, Cumhuriyet öncesi dönemde de, Cumhuriyet döneminde de, birçok uluslararası öğrenciye kapılarını açmıştır ve yine bu öğrencilere burs vererek ülkemizdeki nitelikli eğitimden faydalanmalarını sağlamıştır. 

1960’larda burslar diğer devletlerle imzalanan iki taraflı anlaşmalar çerçevesinde sağlanırken, özellikle Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın desteğiyle 1992’de “Büyük Öğrenci Projesi” başlatıldı ve ilk kez uluslararası öğrencilere yönelik politikalar sistematik hale getirildi. 2000’li yılların başlarından beri Türkiye’nin dış politikasından kültürüne, sosyal politikalarından ekonomik büyümesine kadar gerçekleştirilen büyük reformların yansıması uluslararası eğitim alanında da görüldü ve bu alanda önemli adımların atılmasına sebep oldu.

2010 yılında kuruluşunun ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na verilmiş görevler çerçevesinde, başkanlığımız girişimleriyle ve alakalı kurumlarla kurulan ortaklıklarla 2012 yılında “Türkiye Bursları” programı hayata geçirildi. Bunun sonucunda ülkemiz tarafından verilen yükseköğrenim bursları “Türkiye Bursları” adı altında yenilenmiş ve tekrar etkin kılınmış oldu.

Türkiye Bursları

2012’de hayata geçirilen “Türkiye Bursları” ilk yılında 40.000 başvuru aldı ve bu doğrultuda geçmiş yıllara oranla başvuru sayılarında ciddi bir artış görüldü. Türkiye Bursları programı 2019 yılında yaklaşık 150 bin başvuru aldı.

Türkiye Bursları, finansal destek sağlamasına ek olarak öğrencilerin üniversitelerde istedikleri programlara yerleştirilmesini de kapsamaktadır ve bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından ayrışmaktadır. Üniversite eğitimi dışında, Türkiye’de geçirmiş oldukları süre boyunca müfredat dışı sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanma olanağı da sağlanmaktadır.

Türkiye Bursları programı bünyesinde bulundurduğu farklı araştırma modülleri ve Türkçe dil eğitimi ile diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personellerine de destek vermekte.

Uluslararası Öğrencilerle yakın iletişim sadece eğitim sürelerince değil, mezuniyetlerinin sonrasında da devam etmektedir. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan öğrenciler ülkeleri ve Türkiye arasında köprüler kuran gönüllü ülke elçiliği görevini de üstleniyorlar. Bu doğrultuda, dünya çapındaki mezunlarımızla bağlarımızın korunması amacıyla Türkiye Mezunları Ağı oluşturulmuştur.