Suriye Ortak Burs Programı Başvuruları Başladı

 Suriye uyruklu öğrencilere yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ortaklığında yürütülen DAFI (Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi) ve uluslararası kuruluşlarca fonlanacak ön lisans burs programı için başvurular başladı. Başvurular 28 Eylül-15 Ekim 2021 tarihleri arasında tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. 
Başvuracak adayların 2021 yılında üniversiteler tarafından yapılan YÖS vb. sınavlarda başarılı olarak üniversitelerden kabul almış ve bu kurumlara kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Burslandırılan öğrencilerin öğrenim ücretleri fon kapsamında karşılanmaktadır

Başvuru şartları:
• Lisans ve ön lisans adayları için 01.01.2000 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,
• Türkiye’de bir üniversiteye 2021 yılında lisans veya ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere kayıt yaptırmış olmak,

Genel Şartlar:
• Türkiye Bursları seçimleri, akademik ve sosyal başarı esasına dayanmakta olup lise mezuniyet notu, üniversiteye giriş sınav skorları ve sosyal faaliyetler gibi kriterler çerçevesinde burslandırılacak adaylar belirlenecektir.
• Başvuru yapılan düzeyde daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir kamu kuruluşundan burs alanlar/almış olanlar Türkiye Burslarından faydalanamazlar.
• Adayların Türkiye’deki eğitimine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin, kronik rahatsızlığının olmaması gerekmektedir.
• Türk vatandaşlığı olan veya çifte vatandaş olan adaylar başvuru yapamazlar.
• Adaylar kayıtlı oldukları üniversite ve bölümlerde burslandırılmak üzere değerlendirilecektir.