blog post

ÜSTÜN BAŞARI BURS PROGRAMITürkiye Bursları her zaman dünyanın dört bir yanındaki başarılı ve liderlik özelliklerine sahip öğrencilere ulaşabilmeyi hedefler. Öğrencilere kapsamlı burs programı çerçevesinde birçok imkân sağlar. Başarıyı talep eden ve ödüllendiren  Türkiye Bursları, nitelikli öğrencileri desteklemek için  Üstün Başarı Burs Programını hayata geçirmiştir. 
 • Üstün Başarı Burs Programı,
 1. Uluslararası akademik ve dil yeterlilik belgesi bulunan nitelikli öğrencileri ülkemizde eğitim almaya teşvik etmek,
 2. Nitelikli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu sosyal-kültürel programları daha iyi koordine edebilmek,
 3. Mevcut öğrencilerimizi başarıya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiştir.
 
 • Anılan program hem aday öğrencileri hem de mevcut öğrencileri kapsayacak bir burs programıdır.

  Mevcut öğrencilerin başvuruları ilerleyen tarihlerde alınacak olup web sayfamızdan ve sosyal medya adreslerimizden duyurusu yapılacaktır. Aday öğrencilerin değerlendirmeleri ise 2021 başvuruları çerçevesinde değerlendirilecektir.
   
 • Türkiye Burslarına yeni başvuranlar veya mevcut öğrenciler arasından aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyanlar Üstün Başarı Burs Programına dahil edeceklerdir:

  a)Türkiye Bursları kapsamında Başkanlıkça belirlenen uluslararası dil ve akademik yeterlik sınav sonuçları ile bir bölüme/programa yerleştirilenler, (SAT, GRE, TOEFL gibi uluslararası dil ve akademik yetkinlik sınav skorları ile bir üniversiteye yerleşecek olan adaylar/yerleştirilmiş olan öğrenciler)
  b) Ülkelerindeki ulusal sınavlarda dereceye girenler,
  c) Üniversitelerdeki BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), TÜBİTAK veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer araştırma projeleri kapsamında çalışma yürütenler,
  ç) Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Social Science Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (AHCI) veri tabanlarında taranan dergilerde bilimsel yayın yapanlar,
  d) Patent belgesi alanlar,
  e) Mevcut lisans öğrencilerinden genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden 3,50 veya üzerinde olanlar.
 
 • Üstün Başarı Bursu kapsamına dahil edilen öğrencilerin aylık burs miktarları, eğitim aldıkları düzey için ödenen aylık burs miktarının 2 katı olacaktır.