ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ
YARIŞMANIN AMACI

Başkanlığımızca, ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda sahip olduğu bilgi ve birikimlerini aktarması, bu bağlamda çeşitli eserler ortaya koyması ve değerli fikirlerin desteklenmesi amacıyla Uluslararası Öğrenci Ödülleri düzenlenmektedir.


KATEGORİLER ve ŞARTNAMELER
 
PROJE
    -Bilim-Teknoloji
    -En İyi Girişimcilik Fikri
    -En İyi Gönüllülük/Sosyal Etki Fikri
    -Tarım
    -Diğer
 
RAPOR

    -Sağlık Bilimleri
    -Sosyal Bilimler
    -Mühendislik ve Fen Bilimleri
    -Diğer
 
KÜLTÜR-SANAT

    -Enstrüman İcra
    -Hat
    -Tezhip
    -Ebru
 
MEDYA ve İLETİŞİM

    -Kısa Film
    -Senaryo
    -Belgesel
    -Fotoğraf
    -Dijital Tasarım
    -En İyi Kampanya/Farkındalık Yaratma Fikri
 
EDEBİYAT

    -Hikâye
    -Şiir
    -Çeviri
 
Proje Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Rapor Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Enstrüman İcra Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Hat Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Tezhip Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Ebru Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Kısa Film Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Senaryo Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Belgesel Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Fotoğraf Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Dijital Tasarım Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

En İyi Kampanya/Farkındalık Yaratma Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Hikâye Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Şiir Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

Çeviri Kategorisi şartnamesi için tıklayınız.

 -Proje kapsamında değerlendirilen “En İyi Girişimcilik Fikri” ve “En İyi Gönüllülük/Sosyal Etki Fikri” için hazırlanan şartnameler ana kategori Proje’den farklılık göstermektedir. Bu nedenle; bu iki kategori için hazırlanan şartnamelere buradan ulaşabilirsiniz:

    En İyi Girişimcilik Fikri şartnamesi için tıklayınız.

    En İyi Gönüllülük/Sosyal Etki Fikri şartnamesi için tıklayınız.

-2021 Uluslararası Öğrenci Ödülleri kapsamında Makale Kategorisi oluşturulmamış, bu seneki çalışmalarınızın Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’nde değerlendirilmesine karar verilmiştir. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için tıklayınız.
 

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 
Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.


ÖDÜLLER 
YARIŞMA TAKVİMİ
 
Başvuru tarihleri: 1 Haziran-31 Ağustos 2021

Ödül sahiplerinin açıklanması ve ödül töreniyle ilgili bilgilendirme www.turkiyeburslari.gov.tr ve Başkanlığımız sosyal medya hesaplarımızdan üzerinden yapılacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI ve YÖNTEMİ

1. Yarışma başvurusu 1 Haziran-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında olacaktır.

2. Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.


3. Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

4. Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.

5. Yarışma, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 
6. Tüm kategoriler için belirlenen şartnamlerin okunması önem arz etmektedir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.

8. Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.

9. Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri yarışmaya başvurarak, Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 
Katılımlarınızı bekler değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

*Sorularınız için yarisma@turkiyeburslari.gov.tr ile iletişime geçebilirsiniz.